BIP

  

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

         zalacznik nr 1  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc
         zalacznik nr 2  OSWIADCZENIA.doc
         zalacznik nr 3  FORMULARZ DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SIE O ZATRUDNIENIE.doc
         ogloszenie o naborze.pdf

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. Zapytanie ofertowe.doc

                       2. Oferta.doc

                       3. Wzór umowy.doc

 

                 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

                 zawiadomienie_o_wyborze.pdf

 

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. Zapytanie ofertowe.doc

                       2. Oferta.doc

                       3. Wzór umowy.doc

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. Zapytanie ofertowe.pdf

                       2. Oferta.doc

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. Zapytanie ofertowe.pdf

                       2. Załącznik nr 1 oferta.pdf

                       3. Projekt Umowy Zlecenia.pdf

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. Zapytanie ofertowe.pdf

                       2. Załącznik nr 1 oferta.pdf

                       3. Projekt Umowy Zlecenia.pdf

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. Zapytanie ofertowe

                       2. Załącznik nr 1 oferta

                       3. Projekt Umowy Zlecenia

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. Zapytanie ofertowe

                       2. Załącznik nr 1 oferta

                       3. Projekt Umowy Zlecenia

 

                       Pliki do pobrania:

                       1. zapytanie ofertowe M-GOPS Baranow Sandomierski

                       2. zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

                       3. zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego